Visi, Misi & Moto

"Tanpa perjuangan tidak mungkin ada kemajuan"

Visi

UNGGUL SEBAGAI INSTITUSI PENDIDIKAN YANG BERDAYA SAING DI PERINGKAT GLOBAL

Misi

INSTITUSI PENDIDIKAN YANG MENGINTEGRASIKAN DAN MENYEBARLUASKAN ILMU DAN KEFAHAMAN BERTERASKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH KE ARAH MELAHIRKAN INSAN BERMODAL INTELEKTUAL YANG MENYUMBANG KEPADA PERADABAN UMMAH.

Moto

SYUMUL
Pendidikan yang lengkap dan sempurna berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

TAQWA
Melahirkan insan yang sentiasa menjunjung tinggi agama, bangsa, dan negara ke arah keredhaan Allah SWT.

DINAMIK
Graduan yang berdaya saing, yang mampu membuat penyesuaian, memulakan transformasi ke arah kemajuan dan kecemerlangan dunia dan akhirat.