Department/Unit Directory

NoDepartmentOfficial Email (@kuips.edu.my)
1.REKTORrektor@kuips.edu.my
2.PEJABAT TIMBALAN REKTOR AKADEMIK & ANTARABANGSApejabattraa@kuips.edu.my
3.PEJABAT PENOLONG REKTOR PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNIprppa@kuips.edu.my
4.PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI (RMIC)rmic@kuips.edu.my
5. PEJABAT PENOLONG REKTOR PEMBANGUNAN, KORPORAT DAN JARINGAN INDUSTRIpejabatpenolongrektor@kuips.edu.my
6.BAHAGIAN GOVERNAN DAN KAWAL SELIA AGENSI (BGKSA), JABATAN PENDAFTARgovernan@kuips.edu.my
7.BAHAGIAN PENGURUSAN BAKAT, JABATAN PENDAFTARbpb@kuips.edu.my
8.BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEURUSETIAAN (BPK), JABATAN PENDAFTARbpk@kuips.edu.my
9.BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEURUSETIAAN (BPK), JABATAN PENDAFTAR (SEKRETARIAT LPU)sekretariatlpu@kuips.edu.my
10.UNIT SENAT DAN PENTADBIRAN AKADEMIK, JABATAN PENDAFTARsenat@kuips.edu.my
11.JABATAN BENDAHARIjabatanbendahari@kuips.edu.my
12.JABATAN PERUNDANGANlegal@kuips.edu.my
13.JABATAN PERPUSTAKAANeditors@kuips.edu.my
14.BAHAGIAN AKREDITASI , PUSAT PENGURUSAN KUALITI DAN AKREDITASImqava@kuips.edu.my
15.BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI , PUSAT PENGURUSAN KUALITI DAN AKREDITASIiso@kuips.edu.my
16.PENGARAH PUSAT PENGURUSAN KUALITI DAN AKREDITASI (PPKA)ppka_pr@kuips.edu.my
17.PUSAT PENGURUSAN KUALITI DAN AKREDITASIppka@kuips.edu.my
18. JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN FASILITIjppf@kuips.edu.my
19.JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PELAKSANA)jkkp@kuips.edu.my
20.JABATAN PEMASARANmarketing@kuips.edu.my
21.FAKULTI ALQURAN DAN SUNNAHfqs@kuips.edu.my
22.FAKULTI MUAMALAT DAN KEWANGAN ISLAMfmki@kuips.edu.my
23.FAKULTI PENGAJIAN ISLAMfpi@kuips.edu.my
24.JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK (JHEA)jhea@kuips.edu.my
25.JABATAN HAL EHWAL KORPORATjhek@kuips.edu.my
26.JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIitsupport@kuips.edu.my
27.KETUA-KETUA JABATAN KUIPSketuajabatan@kuisp.edu.my
28.PUSAT BAHASA DAN PENGAJIAN UMUM (PBPU)pbpu@kuips.edu.my
29.PUSAT HAL EHWAL ANTARABANGSA (PHEA)cia@kuips.edu.my
30.PUSAT KAUNSELING DAN KERJAYApkk@kuips.edu.my
31.PUSAT PEMBANGUNAN PELAJAR DAN KO-KURIKULUMpusko@kuips.edu.my
32. PUSAT PENGAJARAN DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (CUTLTC)cutltc@kuips.edu.my
33.PUSAT PENGAJIAN ASASI (PPA)pusatasasi@kuips.edu.my
34.PUSAT PENGINAPAN DAN KEDIAMANppk@kuips.edu.my
35.PUSAT PENGURUSAN EHWAL PELAJAR (PUSPEP)puspep@kuips.edu.my
36.SEKRETARIAT ALPsekretariatalp@kuips.edu.my
37.SEKRETARIAT LPUsekretariatlpu@kuips.edu.my
38.SEMUA PELAJARstudent@kuips.edu.my
39.SEMUA STAF KUIPSstaf@kuips.edu.my
40.UNIT EXAM, JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK (JHEA)unitexam@kuips.edu.my
41.UNIT LATIHAN INDUSTRI (ITAC)itac@kuips.edu.my
42.UNIT PENAJAAN DAN BIASISWApembiayaanpembelajaran@kuips.edu.my
43.UNIT PENGIJAZAHANgraduation@kuips.edu.my
44.UNIT TERJEMAHAN DAN SUNTINGAN KUIPSofficialtranslation@kuips.edu.my

Kolej Universiti Islam Perlis
Taman Seberang Jaya Fasa 3,
02000 Kuala Perlis, Perlis.

Contact

Email: info@kuips.edu.my
Telefon: +604-9851150
Mon-Fri: 8:00 – 5:30
Closed : Sat-Sun

Quick Links